خوش آمدید

TWI RiskWISE for Process Plant 5.1.0

TWI RiskWISE for Process Plant 5.1.0

موضوعات : HSE-Software

RiskWise نرم افزاری کارآمد جهت مدیریت بازرسی فنی بر مبنای ریسک میباشد. بازرسی بر مبنای ریسک یا RBI روشی مناسب برای اولویت بندی و مدیریت برنامه های کاری و عملیاتی

ادامه مطلب