خوش آمدید

10 تصفیه خانه بزرگ فاضلاب در جهان

موضوعات : Sewer

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ های ﻓﺎﺿﻼب در ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎشد، از ﻣﺠﻤﻮع 10 ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ در دﻧﯿﺎ  ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ 5 ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اند،

  • 565
  • 0
ادامه مطلب

برگزاری اولین همایش بین المللی بهداشت محیط

موضوعات : HSE-Conference

به گزارش موژ و به نقل از انجمن علمی بهداشت محیط ایران، اولین همایش بین المللی بهداشت محیط و نوزدهمین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ 3-1 آبان ماه در سالن همایشهای برج میلاد تهران برگزار شد.

ادامه مطلب

معرفی برگزیدگان هشتمین جشنواره بهداشت

به گزارش موژ و به نقل از انجمن علمی بهداشت محیط ایران، مراسم گرامیداشت روز جهانی بهداشت محیط همراه با هشتمین جشنواره علمی بهداشت محیط یکشنبه 4 مهرماه مصادف با 26 سپتامبر در  تهران برگزار و از برگزیدگان جامعه بهداشت محیط ایران تقدیر شد.

  • 601
  • 0
ادامه مطلب

تصفیه آب با گوی براق در کالیفرنیا

موضوعات : Water

یک گروه از معماران کره جنوبی یک گوی براق را برای تصفیه آب در کالیفرنیا طراحی کردند.به گزارش موژ و به نقل از اینهبیتت، گروهی از معماران شرکت Heerim کره جنوبی گوی براقی را برای تصفیه آب در اسکله سانتامونیکا در ایالت کالیفرنیا طراحی کردند.

  • 648
  • 0
ادامه مطلب

کنترل گاز رادیواکتیو رادون برای کاهش سرطان ریه

موضوعات : Radiation-Health

به گزارش موژ و به نقل از رئیس مرکز سلامت محیط و کار در جلسه هماهنگی سنجش غلظت زمینه ای گاز رادیواکتیو رادون : کنترل گاز رادیواکتیو رادون به عنوان دومین عامل سرطان ریه بعد از سیگار اقدامی موثر برای پیشگیری از بروز سرطان ریه خواهد بود

  • 1807
  • 0
ادامه مطلب