خوش آمدید

Environment health sciences and engineering

موضوعات : Environmental-Health

 نشریه علمی پژوهشی Journal of Environment health sciences and engineering که جزء نشریات انجمن علمی بهداشت محیط ایران است


امسال در بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی  به عنوان نشریه برتر برگزیده شد. این نشریه سالیان متمادی است که جزء سه مجله علمی برتر کشور از نظر Impact factor می باشد.

دکتر مصداقی نیا رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران به عنوان مدیر مسئول و دکتر سیمین ناصری نایب رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران، سردبیر این نشریه وزین می باشند.

سایت موژ کسب این افتخار را به انجمن علمی بهداشت محیط ایران و مدیر مسئول، سردبیر، اعضای هیئت تحریریه و کلیه عوامل اجرایی این مجله وزین و همچنین به جامعه بهداشت محیط ایران تبریک و تهنیت عرض می نماید.کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 521
  • 2